Μαχαίρι τραπεζών στις διαφημιστικές για επιταγές του Alter

Σφράγισαν μεταχρονολογημένες και ζητούν μετρητά
- Ποιες εταιρείες καλύπτουν τα ανοίγματά τους

Καταιγισμός σφραγίσματος επιταγών του Alter που έχουν καταθέσει στο «πλαφόν» χρηματοδότησης διαφημιστικές εταιρείες παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες από όλες σχεδόν τις τράπεζες. Το γεγονός αιφνιδίασε τις διαφημιστικές εταιρείες, δεδομένου ότι οι επιταγές ήταν μεταχρονολογημένες και έληγαν στα τέλη του μήνα.
Η κίνηση αυτή των τραπεζών αναγκάζει τις διαφημιστικές εντός σύντομου χρονικού διαστήματος
είτε να καταθέσουν νέες επιταγές που θα κάνουν δεκτές οι τράπεζες είτε να καλύψουν το άνοιγμα με την καταβολή μετρητών.
Οι διαφημιστικές πάντως θεωρούν αντιδεοντολογική την ενέργεια των τραπεζών, καθώς ναι μεν η επιταγή βάσει του νόμου είναι άμεσα εξοφλητέα, αλλά η πάγια πρακτική έχει καθιερώσει ως καθεστώς τη μεταχρονολόγηση επιταγών και την πληρωμή τους στην ημερομηνία που φέρουν.
Οι τράπεζες από την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι είχαν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πίεσης προς τις διαφημιστικές και το πρόωρο σφράγισμα επιταγών αποτελεί τον μόνο τρόπο ώστε να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητούν τη λύση του προβλήματος που δημιουργεί το Alter.
           
ΤΡΥΠΑ 180 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 17 διαφημιστικές εταιρείες και η συνολική έκθεση του καναλιού προς τις διαφημιστικές ξεπερνά τα 180 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικό της κατάστασης πάντως είναι ότι οι διαφημιστικές είχαν στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσης του Argo fund συμφωνήσει να καλύψουν 116 εκατ. ευρώ μέσω μια σύνθετης διαδικασίας, γεγονός που δείχνει και το μεγάλο πάρτι που γινόταν με την προαγορά χρόνου και τις επιστροφές. Πάντως οι σχέσεις των περισσότερων διαφημιστικών με τις τράπεζες μετά το σφράγισμα των επιταγών έχουν οξυνθεί, ενώ τρεις τουλάχιστον εταιρείες, εκ των οποίων οι δύο είναι πολυεθνικών συμφερόντων, ανταποκρίθηκαν ήδη στην πίεση και κατέβαλαν ή άρχισαν να καταβάλλουν χρήματα προκειμένου να καλύψουν ανοίγματά τους.
Άλλες όμως δεν δείχνουν να ανταποκρίνονται, ενώ κατηγορούν τις τράπεζες ότι έχουν ευθύνη για τον υπερδανεισμό του Alter και πως οι επιταγές δίνονταν από το κανάλι στις τράπεζες παρά τις περί του αντιθέτου συμφωνίες που οι ίδιες είχαν κάνει.
Οι τραπεζίτες απαντούν ότι οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην περίπτωση του Alter από τις διαφημιστικές, το κανάλι και εταιρείες συμφερόντων Γιαννίκου έχουν χαρακτηριστικά τριγωνικών συναλλαγών, με τις οποίες δημιουργείτο παραπλανητική εικόνα, βάσει της οποίας γινόταν αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 20ΕΤΕΣ ΔΑΝΕΙΟ
Πάντως, παρά τις κόντρες, σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να έχουν γίνει προτάσεις από τράπεζες για μακροχρόνιο διακανονισμό των ανοιγμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε διαφημιστική εταιρεία προτάθηκε εικοσαετές δάνειο ύψους 20 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το άνοιγμα. Βέβαια η εταιρεία αυτή είναι μέλος πολυεθνικού ομίλου, γεγονός που δείχνει ότι ναι μεν οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να διευκολύνουν κάποιες διαφημιστικές, αλλά το πράττουν μόνο εφόσον οι διαφημιστικές αυτές έχουν τα εχέγγυα να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις που θα δημιουργήσουν.