Μια επιστολή, από «τ’ αρχεία» του ΕΣΔΚΝΑ που πρέπει ν’ απασχολήσει τον Εισαγγελέα

Σ’ αυτήν την ιστοσελίδα ενημέρωσης, όπως και σ’ όλες του δικτύου μας θα παρουσιάζουμε πολύ συχνά έγγραφα που δεν θα επιδέχονται καμμία διάψευση περί της μη γνησιότητας τους. 
Στέλεχος του ΕΣΔΚΝΑ μας απέστειλε από το αρχείο του συνδέσμου μια επιστολή – φωτιά του μέλους του Δ.Σ. Ηρώς Ζερβάκη. Η επιστολή είχε σταλεί την 1-5-2010.
Τότε η κα Ζερβάκη ήταν δημοτική σύμβουλος του Δήμου Περιστερίου. Σήμερα είναι περιφερειακός σύμβουλος Αττικής εκλεγμένη με την πλειοψηφία. Σε δύο μήνες η προεδρία του συνδέσμου περνάει στα χέρια του περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος του Καλλικράτη. Άραγε ο περιφερειάρχης θα εξετάσει με την πρέπουσα προσοχή τα καταγγελλόμενα από τη σύμβουλό του που πολλά εξ αυτών χρήζουν εισαγγελικής έρευνας.