Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ «ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ»

Ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Κωστής Αϊβαλιώτης έκανε την εξής δήλωση:

«Είτε την ονομάσουν επιλεκτική ή κούρεμα ή επιμήκυνση ή αντικατάσταση, το πράγμα δεν βγαίνει αν δεν αντιμετατεθούν οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις της χώρας.
Τα δάνεια δεν επαρκούν όσο μεγάλο και να’ ναι το ποσό, αφού υποκείμεθα στην ανακύκλωση των τόκων».